primjeri iz prakse

Primjer 1

Prijenos poslovanja

Klijent je imao vlastiti privatni posao posljednjih 30 godina. Spremao se u mirovinu za koju je bilo jasno da mu neće omogućiti jednaku kvalitetu života kao do tada. S obzirom da su djeca odrasla i niti jedno nije ostalo u toj branši, postojale su dvije mogućnosti:

a) da po odlasku u mirovinu klijentov posao ode u zaborav, a on nema nikakvog zadovoljstva i materijalne koristi od njega ili

b) da na vrijeme pronađe nasljednika/kupca, koji bi bio zainteresiran nastaviti posao. Klijent se odlučio se za drugu mogućnost.

Potražili smo, prvenstveno među njegovim kolegama, potencijalnog kupca i kroz neko vrijeme ga našli. Dogovorili smo uvjete preuzimanja koji su uključivali:

1. Postepeno predstavljanje novog vlasnika kupcima, dobavljačima itd.

2. Financijski dio koji je podrazumijevao jednokratnu isplatu (za koju je preuzimatelju pružena pomoć u ostvarivanju razumnog financiranja), mjesečnu rentu i naknadu za rad u slučajevima kada je potreban direktni osobni angažman klijenta

Cijeli je postupak trajao nepune tri godine od odluke do realizacije, a imali smo samo dvije direktno uključene osobe. U slučajevima gdje je više uključenih osoba, često cijela obitelj, taj je postupak potrebno započeti puno ranije, naravno ako želimo osigurati kvalitetan prijenos poslovanja.

pogledaj sve primjere

Primjer 1

Prijenos poslovanja

Primjer 2

Prijenos poslovanja i restrukturiranje – kada treba reći ne

Primjer 3

Reorganizacija poslovanja tvrtke kćeri strane korporacije (130 zaposlenih u 5 odjela)

Primjer 4

Pokretanje poslovanja strane korporacije i njen razvoj u novim tržišnim prilikama

Primjer 5

Restrukturiranje tvrtke kćeri strane korporacije
(8 zaposlenih u 4 odjela)

Primjer 6

Česte situacije sa zajedničkim elementima uz individualni pristup svakoj od njih